sk
Vrátiť sa späť

Zaplavený lom Beňatina

Lom Beňatina bol kedysi miesto aktívnej ťažby vápenca. Po ukončení ťažby sa následne na povrch vytlačila spodná voda, ktorá vytvorila krásnu prírodnú scenériu, často ju prirovnávanú k ikonickým Plitvickým jazerám v Chorvátsku. Pôvabné tyrkysové sfarbenie vody v Beňatinskom lome zapríčiňuje neustály prítok a odtok vody pomedzi farbistý vápenec.Toto romantické miesto sa postupom času stalo vyhľadávanou lokalitou turistov i rekreantov.

 

S Beňatinským lomom sa spája aj legenda o Beňatinskej veľrybe. Jej silueta sa zjavila na južnej stene lomu údajne po poslednom odstrele. Asi 5-metrová prírodná kresba v skalnom profile pripomína telo a chvost veľryby. Či ide v tomto prípade len o vtipnú hru prírody, alebo lom skutočne ukrýva prehistorický poklad, sa doposiaľ nepodarilo hodnoverne preukázať. Ľudská predstavivosť však urobila svoje a aj preto niektorí nazývajú tento zatopený lom Beňatinská veľryba.

 

Jednou zo zaujímavých vecí ktoré vznikli ja Beňatine v posledných rokoch, je adrenalinová atrakcia ZIPLINE Beňatina

 

Zima 2022 

 

O atrakcií si môžete prečítať tu: